Velkommen til min hjemmeside
Jeg er født og oppvokst i Tromsø. Her jobber jeg som leder for varslingsavdelingen i brannvesenet. Utdannelsen som branningeniør tok jeg ved Høgskolen i Haugesund (HSH). I forbindelse med studiene gjennomførte jeg og to til en hovedprosjektoppgave som heter "Brannvern i offentlig forvaltning". Før studiene jobbet jeg bl.a. med brann og sikkerhet ved sykehuset i Tromsø.
DM Brann er et meget bra databasert informasjonssystem for brannvesen.
Sidene til NBLF er godt besøkt.


Siden er sist oppdatert 11.9.2004
Mine hjemmesider blir best med oppløsning på 1024x768 og mange farger!

Brann og Redning WebRing
Forrige Tilfeldig
Dropp forrige
Neste 5
Dropp neste
Neste